12-04-2016 DGS rapportage is beschikbaar in e-Line

Vanaf vandaag is de DGS rapportage beschikbaar in e-Line DNB. Deze rapportage vindt u in de rapportageperiode Maart 2016. De uiterste inzenddatum is 12 Mei 2016.

De opgave dient ter berekening van de bijdrage aan het depositogarantiestelsel (DGS), en wordt ook gebruikt bij het vaststellen van de bijdrage aan het Single Resolution Fund (SRF). Let op: als toevoeging op de rapportage van vorig kwartaal worden banken nu ook verzocht een uitsplitsing naar bankvergunning te leveren.