13-04-2016 XML-specificaties Additional Liquidity Monitoring Metrics

Op 5 maart 2016 is de Implementing Technical Standard (ITS) on ALMM gepubliceerd in de Official Journal. De formulieren zijn door de EC vrijwel ongewijzigd overgenomen ten opzichte van de finale concept-publicatie door de EBA op 18 december 2013. Alleen het formulier 'Maturity ladder' (formulier C 66.00) is niet overgenomen door de EC. 

De XML-specificaties van de ALMM formulierensets zijn vandaag op de informatiepagina van e-Line DNB gepubliceerd. Dit zijn overigens dezelfde XML-specificaties die ook al op 28 augustus 2015 zijn gepubliceerd op de informatiepagina van e-Line DNB. Bij deze sets vindt u ook het formulier C 66.00 (Maturity ladder). Het formulier C 66.00 kunt u negeren en leeg laten.