22-06-2016 Data uitvraag tbv bepaling ECB Supervisory Fee factors

De ECB verlangt een separate rapportage van data-items ter bepaling van de zgn ECB Supervisory fee factors.
 
De onder toezicht staande instellingen die deze rapportage dienen in te sturen, worden verzocht een Excel bestand (met 2 werkbladen) te downloaden, in te vullen en vervolgens via een containerrapportage in E-Line uiterlijk 1 juli 2016 te rapporteren.
 
Het Excel bestand is onlangs gepubliceerd op Open Boek Toezicht: http://www.toezicht.dnb.nl/7/50-233590.jsp

De instructies voor het invullen van de supervisory fee template vindt u via onderstaande link: https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/shared/pdf/instructions_fee_factor_templates_201604.nl.pdf