17-06-2016 XML-specificaties Additional Liquidity Monitoring Metrics (kwartaalrapportage)

De XML-specificaties van de ALMM formulierensets voor rapporteurs die op kwartaalbasis rapporteren zijn vandaag op de informatiepagina van e-Line DNB gepubliceerd. Bij deze sets vindt u ook het formulier C 66.00 (Maturity ladder). Het formulier C 66.00 kunt u negeren en leeg laten.