06-01-2017 Extra bijlage in de DGS rapportage voor referentieperiode Q4 2016

De DGS rapportage betreffende referentieperiode Q4 2016 is aangevuld met een uploadmogelijkheid, deze is te vinden op het tweede formulier (DGSRHKVPU). In de bijlage dienen de gegevens, voor zover van toepassing, per vergunninghouder per EER-bijkantoor onder vermelding van het land van vestiging ingevuld te worden.

Het Excel-bestand is gepubliceerd op Open Boek Toezicht:
http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-235900.jsp