01-02-2011 Per 1 februari 2011 zijn de rapportageverplichtingen over de periode januari 2011 zichtbaar in e-line DNB.

 

Wij willen u graag wijzen op de volgende zaken:

  • In de rapportagesets zijn nu ook inbegrepen de eerder gecommuniceerde wijzigingen in landengroepen/coderingen als gevolg van de toetreding van Estland tot het eurogebied.
  • Ook de wijzigingen van de ISO landencodes als gevolg van de opheffing van de Nederlandse Antillen als land zijn in de rapportagesets verwerkt.
  • In rapportagesets waarin 9001HK1 en 9001HK4 voorkomen is een inconsistentie per heden opgelost: in het controleblad 9001HK1-HK4 worden nu consistent posities in euro's met elkaar vergeleken (ipv een incorrecte valutavergelijking tot nu toe).