01-07-2009 Rapportages vanaf juli 2009

Met ingang van de rapportages vanaf juli 2009 geldt dat de posities met EIB in formulieren 9001, 9010 en 9011 niet meer dienen te worden gerapporteerd onder internationale organen in variant 1911 (landcode 5J), maar in de daarvoor bestemde variant 0914 (landcode XF), te classificeren in de sector 'kredietinstellingen' (9001) of 'banken' (9010/9011).