01-12-2010 Wijzigingen per 1 januari 2011: Estland en de Nederlandse Antillen

Per 1 januari 2011 treedt Estland toe tot het eurogebied. Dit heeft consequenties voor de door u in te zenden sociaal economische rapportages. De verandering treedt voor het eerst op in uw januari-rapportage in februari 2011of in uw 1e kwartaal-rapportage in april 2011. Voor u kan dat één tot alle drie van de onderstaande gevolgen hebben bij de rapportage. 

  1. Bij het rapporteren over het eurogebied moeten de gegevens van Estland meegenomen worden. In voorkomende gevallen zal dit een verschuiving van ‘rest van de wereld’ (U4) naar óf ‘eurogebied’ (U2) óf ‘eurogebied buiten Nederland’ (U5) betekenen.
  2. In de keuzelijsten zal Estland nu in e-Line DNB voorkomen als een van de eurogebied-landen waarover gerapporteerd moet worden.
  3. In e-Line DNB worden automatisch de ingevulde waarden voor Estland meegenomen in afgeleide ‘eurogebied’ (U2)-posten. 

Met ingang van de rapportagemaand januari 2011 treden in e-Line DNB tevens wijzigingen op in de ISO landcodes naar aanleiding van de recente opheffing van de Nederlandse Antillen als land.  

Wat wijzigt er in de selectie van ISO landcodes?

De landcode voor de Nederlandse Antillen (AN) kan vanaf rapportagemaand januari 2011 niet meer worden gebruikt in e-Line DNB . Curaçao en Sint Maarten, die voorheen onderdeel waren van de Nederlandse Antillen, krijgen als zelfstandige landen een aparte ISO landcode. De eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) worden juridisch weliswaar beschouwd als bijzondere Nederlandse entiteiten, maar gelden in de economische en financiële statistiek als buitenland. Zij krijgen een gezamenlijke ISO landcode.  

Per rapportagemaand januari 2011 zullen daarom in e-Line DNB de volgende ISO landcodes in productie worden genomen:

Naam                ISO-2    ISO-3    nummer

- Curaçao          CW       CUW      0561

- Sint Maarten    SX        SXM       0562

- BES-eilanden   BQ        BES       0563  

Ten behoeve van de compilatie van de betalingsbalans moeten rapporteurs van formulier 9011 (dat zijn dezelfde rapporteurs die ook formulier 9001 insturen) en van formulier 9010 hun posities op 'verstrekte leningen en deposito's', 'opgenomen leningen en deposito's' en 'deelnemingen' op land AN afboeken via een melding op de kolom 'prijsmutaties en overige mutaties (ongerekend wisselkoersmutaties)' (met een onderverdeling naar sector 'MFI's' en 'Totaal overheid en private sector'). De posities op 'verstrekte leningen en deposito's', 'opgenomen leningen en deposito's' en 'deelnemingen' op de nieuwe landen CW, SX en BQ moeten juist worden opgeboekt via een melding op de kolom 'prijsmutaties en overige mutaties (ongerekend wisselkoersmutaties)' (met een onderverdeling naar sector 'MFI's' en 'Totaal overheid en private sector'). De afboeking geschiedt met een negatieve melding, de opboeking met een positieve melding. 

Schematisch zijn de consequenties per formulier in de tabel weergegeven. Wij gaan ervan uit dat u hiermee zodanig geïnformeerd bent, dat u in staat zult zijn de gegevens van Estland en de voormalige Nederlandse Antillen op de juiste wijze in uw rapportages in 2011 mee te nemen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Gevolgen per formulier

EMU-toetreding Estland

Opheffing Nederlandse Antillen

7001HK1

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

7001HK2

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

7001HK3

Geen

Geen

7001HK4

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

7001HK5

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

7001HK6

Geen

Geen

7001HK7

Geen

Geen

7001HK8

Estland beschikbaar in keuzelijst

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

8076

Geen

Geen

8097

Kolom 1120 BEG moet nu inclusief posities op Estland. Voor de overige kolommen geldt dat:
Voor 9001 rapporteurs: E-Line DNB neemt automatisch Estland mee.
Voor 9021 rapporteurs: E-Line DNB neemt nog altijd NL + U5 mee.

Geen

9001HK1

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst. Afboeking op AN en opboeking op CW, SX en BQ op F9011 op kolom ‘prijsmutaties en overige mutaties’.

9001HK2

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst. Afboeking op AN en opboeking op CW, SX en BQ op F9011 op kolom ‘prijsmutaties en overige mutaties’.

9001HK3

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

9001HK4

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

9001HK5

E-Line DNB leidt automatisch voor een aantal posten U5 af, de rapporteur moet voor de overige posten zelf Estland meenemen in U5

Geen

9001HK6

Geen

Geen

9002

De rapporteur zal zelf Estland van U4 in U5 moeten plaatsen

Geen

9003

De rapporteur zal zelf Estland van U4 in U5 moeten plaatsen

Geen

9004HK1

De rapporteur zal zelf posities op Estland mee moeten nemen

Geen

9004HK2

De rapporteur zal zelf posities op Estland mee moeten nemen

Geen

9004HK3

De rapporteur zal zelf posities op Estland mee moeten nemen

Geen

9005HK1

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

9005HK2

Geen

Geen

9005HK3

Geen

Geen

9006HK1

Geen

Geen

9006HK2

Geen

Geen

9006HK3

Geen

Geen

9010

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst. Afboeking op AN en opboeking op CW, SX en BQ op kolom ‘prijsmutaties en overige mutaties’.

9011

Geen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst. Afboeking op AN en opboeking op CW, SX en BQ op kolom ‘prijsmutaties en overige mutaties’.

9013HK1

Estland beschikbaar in keuzelijst, rapporteur zal zelf U5 en U4 moeten aanpassen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

9013HK2

Estland beschikbaar in keuzelijst, rapporteur zal zelf U5 en U4 moeten aanpassen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

9013HK3

Estland beschikbaar in keuzelijst, rapporteur zal zelf U5 en U4 moeten aanpassen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

9013HK4

Estland beschikbaar in keuzelijst, rapporteur zal zelf U5 en U4 moeten aanpassen

Curaçao, Sint Maarten en BES-eilanden beschikbaar in keuzelijst

9021HK1

De rapporteur zal zelf Estland van U4 in U5 moeten plaatsen

Geen

9021HK2

De rapporteur zal zelf Estland van U4 in U5 moeten plaatsen

Geen