13-07-2009 Wijziging classificatie Europese Investeringsbank (EIB)

De Europese Investeringsbank (EIB) dient voor de minimumreserves rapportages geclassificeerd te worden als 'kredietinstelling' in het 'eurogebied', dus niet meer als 'internationaal orgaan' (in 'rest van de wereld'). Dit geldt met ingang van de rapportages over ultimo juni 2009 en is het resultaat van besluitvorming binnen het Europees Stelsel van Centrale Banken. Aangepast is hiervoor de 'List of MFIs, subject to minimum reserves', zoals gepubliceerd op de ECB-website; ook  de EIB is hierin ook opgenomen. De List of MFIs dient als basis voor de classificatie van MFI-tegenpartijen in het eurogebied.