16-12-2009 SE-handboek; inzendkalender voor 2010

De inzendkalender voor de SE-rapportages voor 2010 is digitaal beschikbaar. De inzendkalender, die deel 4 vormt van het SE-handboek, is evenals de overige delen van het handboek en de handleiding BIS-rapportage te raadplegen onder het venster met Gebruikersdocumentatie. De overige delen van het SE-handboek zijn ook na 1-1-2010 onverminderd van kracht. Bij wijzigingen zult u worden geïnformeerd.