25-03-2010 Vernieuwde SE-, rente-, en SPV-rapportage ('BSI/MIR') grotere SE rapporteurs

Als follow-up van de DNB-mailing d.d. 25 februari 2010 aan de grotere SE-rapporteurs, die een volledige rapportageset moeten insturen, is per 25 maart 2010 de set met recent aangepaste e-Line- rapportageformulieren beschikbaar die zij vanaf juli 2010 moeten gebruiken. Voor de verdere automatiseringsontwikkeling en het testen door de volledige SE-rapporteurs zijn tevens de bijbehorende aangepaste importspecificaties op e-Line geplaatst. Rapportageafspraken voor simulatie-users zijn al eerder ingevoerd.

Voor de kleinere SE-rapporteurs, die zijn vrijgesteld van volledige rapportage, komt de relevante set met aangepaste en nieuwe rapportageformulieren binnenkort beschikbaar. Hiervoor wordt dan een bericht op e-Line geplaatst.