11-01-2012 Verlaging minimumreserveratio

Onder verwijzing naar Verordening (EU) Nr. 1358/2011 van de Europese Centrale Bank van 14 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) (ECB/2011/26) is de reserveratio voor aan te houden minimumreserve met ingang van 18 januari 2012 verlaagd van 2% naar 1%.