28-02-2013 Rapporteren negatieve rentepercentages F9004 mogelijk

Onder de huidige financieel-economische omstandigheden is de bijzondere situatie ontstaan waarin banken hun depositohouders een negatieve rente in rekening brengen. Bij het ontwerp van de F9004 was dit scenario niet waarschijnlijk en destijds is besloten om de cellen in het formulier te blokkeren voor negatieve rentepercentages. Inmiddels hebben we dit aangepast. Met ingang van de rapportagemaand februari 2013 worden rapporteurs in staat gesteld om ook negatieve rentepercentages te melden. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met uw contactpersoon bij DNB.