28-03-2013 Nieuwe versie SE-handboek

Een nieuwe versie van het SE-handboek is beschikbaar. In de nieuwe versie van het SE handboek (2013) zijn de wijzigingen in de rapportagekaders en methodologie verwerkt en zijn de rapportageinstructies waar nodig nader uitgelegd. Op verzoek kan een track changes versie van het handboek beschikbaar worden gesteld, hiertoe kan een mail worden gestuurd naar monrap@dnb.nl.