06-06-2013 Uitvraag Beloningen 2012

Vanaf vandaag zal in e-Line DNB in de rapportagemaand december 2012 de rapportageverplichting zijn aangemaakt voor de aan te leveren informatie inzake EBA Beloningen 2012. Via mail en het bericht in Open Boek bent u reeds geïnformeerd over deze uitvraag. Zie Open Boek http://www.toezicht.dnb.nl/7/50-227974.jsp#.
Dit betreft een jaarlijkse uitvraag en voor het jaar 2012 kunt u de tempate(s) (zie de gerelateerde download bij het bericht in Open Boek) invullen en als attachment toevoegen aan de in e-Line DNB opgenomen rapportageverplichting. Wij verzoeken u het betreffende template (Excel bestand) alleen in te vullen en niet aan te passen. Zie voor de rapportage instructies ook het bericht in Open Boek.
Mocht uw instelling niets te rapporteren hebben (geen high earners) dan kunt u dat kenbaar maken bij de betreffende toezichthouder bij DNB.
Deze rapportage dient uiterlijk 24 juni 2013 te zijn aangeleverd.