05-11-2013 Validatieregels voor de nieuwe formulierenset 8023

Uit een recente controle van de validatieregels is gebleken dat één van de validatieregels niet correct is weergegeven. De nieuwste en correcte set van de validatieregels is opgenomen in de laatste versie van de XML import specificaties. Vanwege technische beperkingen is het niet mogelijk om de validatieregels in het rapportageformulier in e-Line DNB op te nemen. Om de consistentie binnen het rapportageformulier te garanderen is het wenselijk dat de validaties intern worden geverifiëerd, alvorens het rapportageformulier via e-Line DNB wordt ingestuurd.