31-12-2013 Nieuwe BSI formulieren

Per 1 januari 2014 treedt Letland (variantid 075) toe tot het eurogebied en zal Saint Martin (variantid 0564) als separaat land van tegenpartij zichtbaar worden. Om die reden zal er per 1 januari 2014 een nieuwe versie van de SE-formulieren beschikbaar (V13) worden gesteld. De bijbehorende importspecs en de nieuwe formulieren zijn te vinden onder het kopje XML-Import specificaties op de volgende locatie: http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/monetaire-instellingen/index.jsp. Voor de duidelijkheid: deze nieuwe versie van de SE_formulieren heeft betrekking op de rapportage over januari die we in februari 2014 verwachten. De rapportage over december 2013 die we in januari ontvangen, kunnen dus volens de huidige versie van de SE-formulieren worden aangeleverd.