22-07-2014 Informatie voor banken over deelname TLTROs

 

Op 5 juni 2014 heeft de Governing Council van de ECB besloten om een reeks Targeted Longer Term Refinancing Operations (TLTROs) uit te voeren, met als doel de kredietverlening aan de niet-financiële private sector te ondersteunen. Op 3 juli jongstleden zijn de verdere details voor deze operaties bekend gemaakt. De legal act die de basis vormt voor de serie TLTROs zal begin augustus door de ECB worden gepubliceerd.

Aan de deelname aan de TLTROs is ook een rapportageverplichting verbonden. Daarover zijn de Treasury en Reporting afdelingen van de banken onlangs via e-mail geïnformeerd. Op e-Line DNB (http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/monetaire-instellingen/index.jsp) vindt u de benodigde informatie. Alle informatie is eveneens te vinden op de website van de ECB: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140703_2.en.html. Onder “Correspondentie” staat de brief die naar de Treasury en Reporting afdelingen is verstuurd. Onder “Gebruikersdocumentatie” staan het rapportagetemplate, een voorbeeld en de rapportagevoorschriften (louter in Engels beschikbaar).

Voor vragen of opmerkingen over de rapportage kunt contact opnemen met 020-5243693 of monrap@dnb.nl