03-10-2016 Verordering minimumreserve

 

Ter informatie is onder de rubriek “Correspondentie” de Verordening ECB/2016/26, een amendement op Verordening ECB/2003/9on the application of minimum reserves, geplaatst. Verordening ECB/2016/26 treedt per 14 december 2016 in werking.