17-05-2017 Nieuwe BSI formulieren

De vernieuwde formulieren en bijbehorende import-specs ten behoeve van de monetaire rapportages zijn per heden beschikbaar en zijn te vinden onder het kopje ‘XML-Import specificaties’ op de volgende locatie: http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/monetaire-instellingen/index.jsp.

De nieuwe formulierenset zal per juli 2017 (referentieperiode juni 2017/2017K2) worden geïmplementeerd.