01-02-2011 DNB schaft de e-Line DNB functionaliteit van combinatiekopieën af

DNB is voornemens de functionaliteit van combinatiekopieën niet langer te ondersteunen in e-Line. Deze functionaliteit is in de loop der jaren complex en onbeheersbaar gebleken.
DNB stelt zich op de lijn dat e-Line primair een rapportagetool is voor transmissie van gegevens tussen rapporterende instellingen en DNB. Het ondersteunen van interne processen bij rapporterende instellingen, zoals met het gebruik van combinatiekopieën in feite het geval is, is een faciliteit die niet aansluit bij de primaire functie van e-Line. Het afschaffen van deze functionaliteit vermindert de complexiteit van e-Line en draagt op die manier bij aan het beter functioneren van e-Line.
Met de rapporteurs, die van deze functionaliteit gebruik maken, is inmiddels contact opgenomen om afspraken te maken over een uitfaseringstraject. Wij raden andere rapporteurs aan om deze functionaliteit niet te gaan gebruiken, omdat deze per september 2011 niet meer beschikbaar is in e-Line.