01-12-2010 Maandelijkse rapportage dekkingsgraden

De uiterste inzenddatum van de Maandelijkse Dekkingsgraad rapportage van december 2010 is 7 januari 2011.
Aangezien de Rentetermijnstructuur van 31 december 2010 pas op 4 januari 2011 gepubliceerd wordt krijgen de pensioenfondsen extra tijd om de rapportage in te dienen.
De uiterste inzenddatum wordt dan 12 januari 2011.
(door technische problemen is het niet mogelijk deze datum in de E-line aan te passen).