01-12-2010 Uiterste inzenddatum verslagstaten in 2011

In onderstaande tabel zijn de uiterste inzenddata van elke verslagstaat opgenomen.

BenamingVerslagstaatFrequentieUiterste inzenddatum
Jaarstaten 2010J101 t/m J903Jaarlijks30 juni 2011
BeleggingenK101 t/m K205Elk kwartaal30ste werkdag
FTK-premiesK401Jaarlijks11 februari 2011
FTK-toeslagenK601Jaarlijks11 februari 2011
ReglementenK602Jaarlijks11 februari 2011
4e Kwartaalstaat p.i.h.K101 t/m K502Jaarlijks11 februari 2011
Z-scoreK301Jaarlijks16 mei 2011
DekkingsgraadM101Maandelijks5de werkdag

Opmerkingen: 

  • De verantwoording van de Z-score is alleen voor bedrijfstakpensioenfondsen relevant. 
  • De rapportage Beleggingen is alleen relevant voor pensioenfondsen die beleggingen voor eigen rekening en risico voeren. 
  • De 4e kwartaalstaat pensioenfondsen in herstel (p.i.h.) bevat de formulieren voor Beleggingen, FTK_Premies en Evaluatie herstelplan. 
    Deze set is uitsluitend van belang voor pensioenfondsen die een Evaluatie herstelplan in moeten dienen.