29-09-2011 Rapporteren derivaten in staat K201

Uit analyses van de kwartaalstaten beleggingen K201 blijkt bij pensioenfondsen onduidelijkheid te zijn over het invullen van een aantal veel gebruikte derivaten. Er is in ieder geval geen sprake van uniformiteit bij het invullen van deze staat; dezelfde derivaten worden door fondsen verschillend gerapporteerd. DNB heeft de FAQ Lijst pensioenstaten geüpdatet met voorbeelden hoe een aantal derivaten in K201 gerapporteerd moet worden. Het gaat om voorbeelden van renteswap(tion)s, inflatieswaps, credit default swaps, aandelen opties, (grondstoffen) forwards en futures én valutaderivaten. De huidige aanwijzing bij de staten laat ruimte derivaten op meerdere (correcte) manieren te rapporteren. Aan de hand van de beschreven voorbeelden in de FAQ Lijst pensioenstaten wil DNB tot uniformiteit in de aangeleverde rapportages komen. DNB verzoekt pensioenfondsen kennis te nemen van deze voorbeelden in de FAQ Lijst pensioenstaten en bij het rapporteren van hun derivaten zich zo veel mogelijk te conformeren aan de beschreven voorbeelden. U vindt de voorbeelden onder het antwoord op vraag C1 over de delta en rho equivalenten in het document FAQ Lijst pensioenstaten 2011.