02-12-2011 Uiterste inzenddatum verslagstaten in 2012

In onderstaande tabel zijn de uiterste inzenddata van elke verslagstaat opgenomen.

BenamingVerslagstaatFrequentieUiterste inzenddatum
Jaarstaten 2011J101 t/m J903Jaarlijks29 juni 2012
BeleggingenK101 t/m K205Elk kwartaal;
30ste werkdag
4e kw. 2011: 10-02-2012
1e kw. 2012: 16-05-2012
2e kw. 2012: 10-08-2012
3e kw. 2012: 09-11-2012
FTK-premiesK401 / K402Jaarlijks10 februari 2012
ReglementenK602Jaarlijks10 februari 2012
4e Kwartaalstaat p.i.h.K101 t/m K502Jaarlijks10 februari 2012
Z-scoreK301Jaarlijks16 mei 2012
DekkingsgraadM101Maandelijks5de werkdag

Opmerkingen:
- De verantwoording van de Z-score is alleen voor bedrijfstakpensioenfondsen relevant.
- De rapportage Beleggingen is alleen relevant voor pensioenfondsen die beleggingen voor eigen rekening en risico voeren.
- De 4e kwartaalstaat pensioenfondsen in herstel (p.i.h.) bevat de formulieren voor Beleggingen, FTK_Premies en Evaluatie herstelplan.
  Deze set is uitsluitend van belang voor pensioenfondsen die een Evaluatie herstelplan in moeten dienen.