11-05-2012 Invulinstructies FTK Jaarstaten m.b.t. J903 VPL-regelingen

Alle pensioenfondsen die in verslagjaar 2011 een VPL-regeling uitvoerden, zullen in de Jaarstaten over 2011 verslagstaat J903 (Inkoopregeling in het kader van de wet VPL) in moeten vullen. Deze staat is alleen zichtbaar in e-Line DNB als in J301 (enkelvoudige balans) op regel 1.6.2 (beleggingen uit hoofde van VPL) een bedrag is ingevuld. Pensioenfondsen die nog geen beleggingen uit hoofde van VPL hebben, of pensioenfondsen die beleggingen uit hoofde van VPL niet kunnen onderscheiden van andere beleggingen zullen derhalve hier een bedrag van 1 in moeten vullen. Indien u vragen heeft over de invulling van de FTK Jaarstaten over 2011 dan kunt u contact opnemen via rapportages_pensioenfondsen@dnb.nl.