04-01-2013 Inzenddata verslagstaten in 2013

In de onderstaande tabel zijn de uiterste inzenddata van elke verslagstaat opgenomen:

RapportagesetVerslagstaatFrequentieUiterste inzenddatum
Jaarstaten 2012J101 t/m J903Jaarlijks28 juni 2013
BeleggingenK101 t/m K205Elk kwartaal12 februari 2013
15 mei 2013
9 augustus 2013
11 november 2013
Geografie & kasstromenGeografie & kasstromenElk kwartaal15 mei 2013
9 augustus 2013
11 november 2013
FTK PremiesK401 t/m K402Jaarlijks12 februari 2013
4de Kwartaalstaat p.i.h.K101 t/m K502Jaarlijks12 februari 2013
ReglementenK602Jaarlijks2 april 2013
Z-scoreK301Jaarlijks15 mei 2013
DekkingsgraadM101Maandelijks5de werkdag

 

Opmerkingen:
  • De inzenddatum van de Reglementenstaat (K602) is met ingang van komend rapportagejaar vastgesteld op 1 april (of de eerstvolgende werkdag, indien 1 april in het weekend valt of een feestdag is). Met het opschuiven van de uiterste inzenddatum wordt tegemoet gekomen aan praktische bezwaren die sommige pensioenuitvoeringsorganisaties hadden bij het tijdig opleveren van de gevraagde kwantitatieve informatie in deze rapportage.
  • De rapportage van de Z-score is alleen voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen relevant.
  • De rapportage Beleggingen is alleen relevant voor pensioenfondsen die beleggingen voor eigen rekening en risico voeren.
  • De 4de kwartaalstaat pensioenfondsen in herstel (p.i.h.) is uitsluitend van belang voor pensioenfondsen met een herstelplan. Deze set bevat, zoals gebruikelijk, formulieren voor Beleggingen (K101 t/m K205), FTK_Premies (K401 & K402) en Evaluatie herstelplan (K501 & K502).
  • De rapportage geografie en kasstromen moet door 32 pensioenfondsen worden ingediend. De betreffende fondsen hebben hierover in oktober 2012 een brief ontvangen.