07-01-2013 Inzenddatum dekkingsgraad december 2012

Aangezien de Rentetermijnstructuur van 31 december 2012 pas op 8 januari 2013 gepubliceerd wordt, krijgen de pensioenfondsen extra tijd om de rapportage dekkingsgraden voor de maand december 2012 in te dienen. De uiterste inzenddatum voor deze rapportage is 11 januari 2013.