06-02-2013 Inzenddatum dekkingsgraad januari 2013

In e-line DNB is de uiterste inzenddatum van de maandrapportage dekkingsgraden abusievelijk op 12 februari 2013 gezet. De correcte uiterste inzenddatum van deze rapportage is echter de vijfde werkdag van de maand, dus 7 februari 2013.