Jaarstaten 2013: Modified durations

Op formulier J502 van de jaarstaten over 2013 worden verschillende modified durations van de beleggingen uitgevraagd. Het gaat hierbij om de modified duration van de vastrentende waarden exclusief derivaten, vastrentende waarden inclusief derivaten en de totale beleggingen. Er blijkt verwarring te zijn over hoe deze durations moeten worden gerapporteerd. Hieronder wordt beschreven hoe de specifieke durations moeten worden berekend:

- Modified duration vastrentende waarden exclusief derivaten (vraag 9.2): Deze dient gelijk te zijn aan de modified duration van de vastrentende waarden exclusief derivaten die op formulier K203 wordt gerapporteerd.
- Modified duration vastrentende waarden inclusief derivaten (vraag 9.3): Deze is gelijk aan de waardeverandering van alle vastrentende waarden én rentederivaten als percentage van dit totaal aan vastrentende waarden en rentederivaten.
- Modified duration totale beleggingen (vraag 9.5): Deze dient gelijk te zijn aan de modified duration van de totale beleggingen inclusief derivaten die op formulier K203 wordt gerapporteerd.

Meer informatie over de exacte berekening van de modified durations kunt u vinden in de aanwijzingen bij de staten.