02-12-2014 Inzenddata verslagstaten in 2015


In onderstaande tabel zijn de uiterste inzenddata van elke verslagstaat opgenomen.
 

RapportagesetVerslagstaatFrequentieUiterste inzenddatum
JaarstatenJ101 t/m J903Jaarlijks30 juni 2015
PremiesK401 t/m K402Jaarlijks12 februari 2015
ReglementenK602Jaarlijks1 april 2015
Z-scoreK301Jaarlijks19 mei 2015
HerstelplanK501 t/m K502Jaarlijks1 juli 2015
BeleggingenK101 t/m K205Elk kwartaal12 februari 2015
19 mei 2015
11 augustus 2015
11 november 2015
Geografie & kasstromenGeografie & kasstromenElk kwartaal12 februari 2015
19 mei 2015
11 augustus 2015
11 november 2015
DekkingsgraadM101Maandelijks10de werkdag

  Opmerkingen:

  • De rapportage Dekkingsgraad is alleen relevant voor pensioenfondsen die beleggingen voor eigen rekening en risico voeren.
  • De rapportage Geografie en kasstromen wordt uitsluitend ingevuld door pensioenfondsen in toezichtklasse T3 en T4. De betreffende fondsen zijn hierover ge├»nformeerd.
  • De rapportage van de Z-score is alleen relevant voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.
  • De rapportage Herstelplan wordt alleen ingevuld door pensioenfondsen die per 1 januari 2015 in herstel zijn op basis van het nieuwe FTK, dan wel in de loop van 2015 in herstel raken. De datum 1 juli 2015 geldt voor eerstgenoemde groep fondsen en fondsen die in het eerste kwartaal een tekort constateren. Andere fondsen dienen deze rapportage in binnen drie maanden na afloop van het kwartaal waarin het tekort is geconstateerd.