02-12-2014 Nieuwe Aanwijzingen FTK Verslagstaten gepubliceerd


Vandaag heeft DNB nieuwe Aanwijzingen bij de FTK Verslagstaten gepubliceerd. In deze geactualiseerde versie zijn toelichtingen opgenomen bij de wijzigingen in de FTK Verslagstaten. Verder zijn daar waar nodig bestaande teksten verduidelijkt. Het document heeft betrekking op de FTK Jaarstaten over 2014, de jaarlijkse rapportages FTK Premie, Reglementen en Z-score en de FTK Kwartaalstaten Beleggingen zoals die vanaf 2015K1 uitgevraagd zullen gaan worden. Ook is een toelichting bij de maandstaat Dekkingsgraad toegevoegd. Het onderdeel dat betrekking heeft op de FTK Kwartaalstaten Beleggingen zal te zijner tijd ook in een Engelse vertaling verschijnen. Tot slot is ten behoeve van de rapportage van de FTK Beleggingen over het vierde kwartaal van 2014 de toelichting die daarop betrekking heeft separaat gepubliceerd.