06-02-2015 Aanwijzingen verslagstaten aangepast nav n-FTK


Vandaag heeft DNB een geactualiseerde versie van de Aanwijzingen bij de Verslagstaten gepubliceerd. In deze versie zijn wijzigingen die voortvloeien uit de introductie van het nieuwe FTK en die consequenties hebben voor rapportages opgenomen. Dit document bevat nog geen aanwijzingen over het (nieuwe) herstelplan of de haalbaarheidstoets. Aanwijzingen hierover zullen binnen afzienbare tijd toegevoegd worden aan het document. Het onderdeel over beleggingen is aangevuld met verfijningen voortvloeiend uit vragen die tijdens het pensioenfondsenseminar op 11 december jongstleden zijn gehouden. Een separaat document met alle vragen & antwoorden die tijdens dat pensioenfondsenseminar zijn gehouden, is overigens ook vandaag gepubliceerd.