02-04-2015 Melding eenmalige vergroting risicoprofiel


Fondsen in tekort zien vanaf vandaag een rapportage in e-Line staan met de titel ‘Melding eenmalige vergroting risicoprofiel’. Hieronder volgt een toelichting op deze rapportage. Meer informatie kunt u vinden op http://obtinternlive.dnb.nl/2/50-233210.jsp

 
Wat verwacht DNB van u wanneer u heeft besloten tot een vergroting van het risicoprofiel?
DNB verwacht dat u melding maakt van de vergroting van het risicoprofiel nadat u hiertoe besloten heeft. In e-Line is er een rapportage geopend waarin u deze melding van de verhoging van het VEV kunt indienen. De rapportage is te vinden bij periode 31 januari 2015. In deze rapportage dient u een Excel-sjabloon toe te voegen met daarin een samenvatting van uw huidige en uw beoogde strategische beleggingsbeleid. Dit sjabloon is te vinden onder Gebruikersdocumentatie. Indien uw fonds het risicoprofiel op termijn wil vergroten, al dan niet als onderdeel van een dynamisch beleggingsbeleid, kunt u dit vermelden  in de toelichting bij het Excel-sjabloon. 

In het Excel-sjabloon staat ook het vereist eigen vermogen op basis van de beide strategische beleggingsmixen. Op basis van deze gegevens zal DNB een analyse uitvoeren. Mocht er naar aanleiding van deze analyse een extra onderzoek nodig zijn, dan zal DNB de hiervoor benodigde informatie bij u opvragen. 
    
Wat kunt u van DNB verwachten nadat u melding heeft gemaakt van de vergroting van het risicoprofiel?
Na ontvangst van de hierboven vermelde informatie zal DNB u binnen zes weken laten weten of DNB opmerkingen heeft over de door u gewenste vergroting van het risicoprofiel. 

Uw voornemen om het risicoprofiel te vergroten wordt door DNB risico-gebaseerd getoetst. Dit houdt in dat DNB beoordeelt of de door u verstrekte informatie aanleiding geeft om opmerkingen te maken over de door u gewenste aanpassing van uw strategisch beleggingsbeleid.