02-04-2015 Nieuwe versie aanwijzingen (inclusief herstelplan) gepubliceerd


Vandaag heeft DNB een geactualiseerde versie van de Aanwijzingen bij de jaar-, kwartaal- en maandstaten gepubliceerd. In deze versie zijn nu ook de aanwijzingen bij de rapportage Herstelplan opgenomen.