23-04-2015 Nieuwe versie aanwijzingen (inclusief kasstromen en geografie) gepubliceerd

Vandaag heeft DNB een geactualiseerde versie van de Aanwijzingen bij de jaar-, kwartaal- en maandstaten gepubliceerd. In deze versie zijn nu ook de aanwijzingen bij de aangepaste rapportage Geografie en Kasstromen opgenomen.