01-07-2015 Aanpassingen kwartaalstaten Beleggingen en aanwijzingen

In de kwartaalstaten Beleggingen over 2015K2 zijn twee wijzigingen doorgevoerd, waarmee rekening moet worden gehouden bij het rapporteren:

  1. Op K101 moeten pensioenfondsen moeten nu zelf S1 Renterisico en de Toetswaarde Solvabiliteit berekenen en rapporteren. De formules zijn uit het e-Line formulier gehaald, zodat fondsen waarvoor een rentestijging het meest negatieve scenario is, ook de correcte toetswaarde kunnen rapporteren.
  2. Op K203 moeten fondsen hun liquide middelen vanaf 2015K2 rapporteren onder ‘Geen rating’.

Beide wijzigingen worden toegelicht in de nieuwe versie van de aanwijzingen die vandaag gepubliceerd is. Daarnaast wordt in de aanwijzingen nu ook de rapportage Haalbaarheidstoets (K702) toegelicht.