07-01-2016 Nieuwe versie aanwijzingen (update J403) gepubliceerd

Vandaag heeft DNB een geactualiseerde versie van de Aanwijzingen bij de jaar-, kwartaal- en maandstaten gepubliceerd. In deze versie zijn de aanwijzingen bij formulier J403 (premie) van de Jaarstaten aangepast.
 
De aanpassing houdt in dat in de Jaarstaten over 2015 in plaats van de rentetermijnstructuur per 31-12-2014 ook de rentetermijnstructuur per 1-1-2015 mag worden gehanteerd. De ex post premiestaat J403 is in dit geval niet direct vergelijkbaar met de ex ante premiestaat K401. Het fonds dient in de toelichting bij formulier J403 aan te geven welke rentetermijnstructuur is gehanteerd.