04-02-2016 Nieuwe versie aanwijzingen gepubliceerd

Op 1 februari is een nieuwe versie van de aanwijzingen bij de jaar-, kwartaal- en maandstaten gepubliceerd. In deze versie zijn de volgende formulieren aangepast:
 
- K502: aanscherping aanwijzing Vereiste dekkingsgraad
- J501: aanwijzing beleidsdekkingsgraad gewijzigd
- J606: definities dekkingstekort en reservetekort gedefinieerd