05-02-2016 Berekening beleidsdekkingsgraad - januari 2016

In de Statenbrief 2016 is aangekondigd dat de (beleids)dekkingsgraad vanaf januari 2016 moet worden berekend aan de hand van het totale vermogen en de totale technische voorzieningen van het fonds. Voor de berekening van de beleidsdekkingsgraad houdt dit in dat alle oude dekkingsgraden moeten worden herrekend op basis van de nieuwe definitie. De oude dekkingsgraden hoeven niet te worden geherrapporteerd.