30-03-2016 Indienen ABTN via e-Line DNB

In juli en oktober 2015 hebben alle pensioenfondsen hun ABTN via e-Line bij DNB ingediend. Vanaf 2016 moeten ook wijzigingen in de ABTN via e-Line DNB worden ingediend.
 
Voor eventuele wijzigingen heeft DNB een ABTN rapportage opengesteld in e-Line bij periode 31-01-2016. Wanneer een fonds de ABTN wijzigt dan dient via deze rapportage de nieuwe ABTN te worden geüpload en verzonden naar DNB. Als na het indienen van de rapportage de ABTN opnieuw wordt gewijzigd dan moet het fonds een herrapportage aanvragen via het mailadres rapportages_pensioenfondsen@dnb.nl.
 
Wijzigingen in de ABTN moeten binnen twee weken na totstandkoming aan DNB worden voorgelegd. Ook wanneer het fonds sinds de rapportage in oktober 2015 de ABTN tot eind 2016 niet wijzigt moet de staat vóór het einde van het jaar worden ingediend. In dat geval kan in de rapportage worden aangegeven dat de ABTN niet is gewijzigd.