09-05-2016 Aanleveren jaarstaten 2015

De uiterste inzenddatum voor de FTK jaarstaten over 2015 is 30 juni 2016. Sinds enige tijd geldt het nieuwe handhavingsbeleid met betrekking tot tijdigheid. Dit betekent dat als een pensioenfonds in een periode van 13 maanden drie keer te laat rapporteert, DNB een boete kan opleggen. Bij de Jaarstaten is het van belang dat deze rapportage niet alleen tijdig via e-Line DNB wordt ingediend, maar dat ook de fysieke verklaringen op tijd bij DNB binnenkomen. Dan pas wordt aan de rapportageverplichting voldaan.
 
Bij de jaarstaten worden drie verklaringen overlegd. Het bestuur ondertekent staat J104, de certificerend actuaris ondertekent staat J606 en de accountant ondertekent staat J103. De rapporteur stuurt deze ondertekende verklaringen naar DNB. De stukken dienen echter pas verstuurd te worden nadat de e-Line rapportage is ingestuurd. Om te voorkomen dat de verklaringen hierdoor na de deadline binnenkomen bij DNB, geldt de volgende mogelijkheid: er kan een scan gemaakt worden van de verklaringen en deze kunnen vervolgens worden gemaild naar jaarstaten_pensioenfondsen@dnb.nl met een bevestiging dat de scans overeenkomen met de opgestuurde stukken. Wij verzoeken u om in het onderwerp van het e-mailbericht het relatie-id en de naam van het fonds op te nemen. Het blijft verplicht om de verklaringen ook per post op te sturen. Voor het handhavingsbeleid is het mailbericht met de gescande documenten echter voldoende bewijs van tijdige indiening.