03-09-2018 Release XBRL-taxonomie versie 1.0.1 FTK-rapportages voor pensioenfondsen met geoptimaliseerde validatieregels gepubliceerd

Release XBRL-taxonomie versie 1.0.1 FTK-rapportages inclusief geoptimaliseerde validatieregels

Op 3 september 2018 heeft DNB versie 1.0.1 van de XBRL-taxonomie van de FTK-rapportages voor pensioenfondsen gepubliceerd. Deze release bevat een geoptimaliseerde set aan validatieregels. Het begrippenkader is ongewijzigd ten opzichte van versie 1.0.0 die eind juni is gepubliceerd en op basis waarvan pensioenfondsen met de voorbereiding op de aankomende pilot van start zijn gegaan. Deze set aan validatieregels zal gebruikt worden in de pilot waarbij DNB in het vierde kwartaal de mogelijkheid biedt om een rapportage in XBRL-formaat of via de Excel invoermogelijkheid in te dienen. Indien DNB het nodig acht nog aanvullende optimalisaties door te voeren dan zullen deze wijzigingen voor de start van de pilot via de website worden gecommuniceerd. Ook dan zal het begrippenkader niet wijzigen waardoor de voorbereiding op de pilot onverhinderd voortgezet kan worden.

U vindt de taxonomie met de Release Notes en een handleiding op de DLR-pagina van de Statistiek website, onder het kopje Taxonomie specificaties.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met de Helpdesk Pensioenen (Rapportages_Pensioenfondsen@dnb.nl of 020-5246260).