05-12-2018 Reminder: ABTN-rapportage indienen, inzenddatum 31 december 2018

Alle pensioenfondsen zijn verplicht om jaarlijks de ABTN-rapportage in te dienen. Dat geldt dus zowel voor pensioenfondsen die in het lopende kalenderjaar de ABTN hebben aangepast, alsmede voor pensioenfondsen die dat dit kalenderjaar niet hebben gedaan. De rapportage houdt met beide scenario’s rekening. De ABTN-rapportage is opgenomen in e-Line DNB bij de periode 31-1-2018 en de uiterste inzenddatum is 31 december 2018. Op dit moment heeft een groot aantal pensioenfondsen deze rapportage nog niet ingezonden. Dit bericht is dan ook bedoeld als een reminder.