08-08-2018 Vereenvoudiging begrippenkader taxonomie PPI-rapportages

Vereenvoudiging begrippenkader taxonomie PPI-rapportages

Het begrippenkader van de taxonomie voor PPI-rapportages zal op een paar punten vereenvoudigd worden ten opzichte van de eind juni gepubliceerde versie. Het betreft een aanpassing op table group TG-16, waar drie tabellen samengevoegd zullen worden tot twee tabellen. Deze wijzigingen zijn nog niet opgenomen in de gepubliceerde bestanden voor de formulier gebaseerde invoermogelijkheid en zullen ook niet voor de pilot worden doorgevoerd. Pas bij de start van de reguliere rapportage gaan deze wijzigingen in. Meer informatie over deze wijzigingen vind u op de DLR-pagina van de Statistiek website, onder het kopje Taxonomie specificaties.