08-03-2012 Verslagstaten Premiepensioeninstellingen beschikbaar op e-Line DNB

Vanaf heden zijn de verslagstaten voor Premiepensioeninstellingen beschikbaar op e-Line DNB. Dit betreft een containerrapportage, waarbij de verslagstaten als bijlage toegevoegd dienen te worden.
De verslagstaten zijn opgedeeld in twee excelbestanden. Het eerste deel is voor waarmerking van de accountant én het bestuur, het tweede deel is alleen voor waarmerking van het bestuur. Beide bestanden zijn al als lege bijlage opgenomen in de rapportage in e-Line DNB. Deze bestanden dienen eerst gedownload en opgeslagen te worden. Daarna kunnen de bestanden ingevuld worden. Na voltooiing kunnen de bestanden weer toegevoegd worden in e-Line. Daarnaast dient het directieverslag als aparte bijlage toegevoegd te worden en is er de mogelijkheid om diverse andere bijlagen mee te sturen. Vervolgens dient de rapportage ingestuurd te worden, waarna automatisch een pdf-bestand wordt aanmaakt van de ingediende rapportage. Dit pdf-bestand is te openen via de optie "Archief raadplegen". Vanuit dit bestand dienen de twee waarmerkingsformulieren geprint te worden. Deze formulieren dienen apart op papier ondertekend en opgestuurd te worden. De uiterste inzenddatum voor de verslagstaten is 31 mei 2012.

Voor inhoudelijke vragen over de rapportage kunt u contact opnemen met de helpdesk, tel: 020-524 6290 of e-mail: helpdesk-premiepensioeninstellingen@DNB.nl