e-Line DNB weer beschikbaar

De technische problemen met de beschikbaarheid van e-Line DNB (gemeld in het nieuwsbericht van <dag> <maand>) zijn verholpen.