13-01-2011 Motorrijtuigen – aansprakelijkheid aanvullende informatie

Een deel van de schadeverzekeraars die actief is in de rapportagegroep Motorrijtuigen Aansprakelijkheid moet aanvullende informatie aanleveren. De betreffende schadeverzekeraars zijn hier per brief (3 januari 2011, kenmerk 2010/589666) van op de hoogte gebracht. De rapportage Motorrijtuigen Aansprakelijkheid staat klaar in e-Line DNB . Deze rapportage is te vinden onder periode 31-12-2010 en dient uiterlijk 31 januari te worden ingediend.