24-11-2010 Indieningstermijn kwartaalrapportages verzekeraars

De indieningstermijn van de kwartaalrapportages verzekeraars is voor het hele jaar 2011 bepaald op 6 weken na kwartaalultimo.

Dit houdt in dat de rapportages uiterlijk op de volgende data moeten zijn ingediend:
Kwartaal 1:    12 mei 2011
Kwartaal 2:    11 augustus 2011
Kwartaal 3:    11 november 2011
Kwartaal 4:    13 februari 2012