10-01-2012 Indieningstermijn kwartaalrapportages verzekeraars

De indieningstermijn van de kwartaalrapportages verzekeraars is voor het hele jaar 2012 bepaald op 6 weken na kwartaalultimo.

Dit houdt in dat de rapportages uiterlijk op de volgende data moeten zijn ingediend:
Kwartaal 4 2011:    13 februari 2012
Kwartaal 1 2012:    14 mei 2012
Kwartaal 2 2012:    13 augustus 2012
Kwartaal 3 2012:    12 november 2012
Kwartaal 4 2012:    11 februari 2013